header
Szociális tüzifatámogatás 2023

Szociális tüzifatámogatás 2023

A szociális tűzifa támogatás igénylésének határideje: 2023. november 20.

Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9169 Barbacs, Kossuth utca 5.


                                                              H I R D E T M É N Y


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 7/2023.(X.30.) önkormányzati rendelet értelmében szociális rászorultság alapján egyszeri szociális tűzifa támogatást nyújt.

Az Önkormányzat által a pályázat keretében elnyert és kiosztható 28 m3 szociális tűzifa mennyiségből idén is csak a szociálisan ténylegesen rászorulóknak tudunk adni, így elsősorban azoknak, akik
•    alacsony jövedelemmel (nyugdíjjal) rendelkeznek,
•    lakásukban kizárólag szilárd tüzelési lehetőséggel rendelkeznek és
•    nem rendelkezik erdőtulajdonnal.
A támogatás iránti kérelem 2023. november 1-től 2023. november 20-ig nyújtható be.

A kérelem nyomtatvány beszerezhető az Önkormányzat hivatalában vagy letölthető a www.barbacs.hu honlapról!

A támogatás részletes feltételeit Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2023.(X.30.) önkormányzati rendelete tartalmazza, mely elérhető a honlapon (www.barbacs.hu) és az önkormányzat hivatalában.

Ezért arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy a fentiek figyelembevételével nyújtsa be a szociális tűzifa támogatási kérelmét.


Barbacs, 2023. október 31.


                                                          Abdai Zsolt sk.
                                                          polgármesterfooter-top