header

Intézmények

Barbacsi Vadgesztenye Óvoda

Barbacsi Vadgesztenye Óvoda


 Egy telken, közös udvaron áll az óvodánk a Kultúrházzal. Ezt a telket a falu egykor "Farkas úrtól", egy módos gazdától kapta. Az volt a végső akarata, hogy óvoda épüljön itt, és a két gesztenyefa alatt, amit ő ültetett, majd kisgyermekek játsszanak, mert neki és feleségének nem született gyermekük.
  A telek főutcára néző oldalán állt egy kis kastély, amit ők építtettek. Haláluk után ez lett a falu kulturális központja. Egy képet feltettem a galériába, a Régi kultúrház előtt címmel, amin az eléggé megviselt épület egy részlete még látható. Itt gyűltek össze a falu lakói közös dolgaik megbeszélésére, mozi, nyári óvoda, színjátszó körök, öntevékeny műkedvelő csoportok tevékenységéhez is otthont adott.
  Az épületet 1962-ben lebontották, 1963-64-ben elkészült a mostani Kultúrház, melynek első igazgatója Kiss Ernő tanító úr volt. A második Vitéz Árpád, harmadik Póczik Dezső, negyedik Tóth Lajosné 1977-1993-ig, 93-98-ig Kovács István, 1998-2006-ig Tóth Lajosné, Pozsgainé Aller Krisztina, Nagyné Czinder Adrien

A mozigépészek: id.Simon Sándor, helyettesítette, segítette, Giczi Miklós, Póczik Dezső, Tóth Lajos,Tóth Zoltán.

Könyvtárosok, amíg a kultúrházban működött : Giczi Árpád, Póczik Dezső Tóth Lajosné.
  A nyári óvoda az akkori Tanácsházán működött tovább, Köcski Rudolfné (a jegyző felesége), polgáriba, később tanítóképzőbe járó lányok, asszonyok foglalkoztak a gyerekekkel. Főzés nem volt, ennivalót vittek magukkal s délben hazamentek. Felmerült az "óvodaszükség", sok anya kezdett járni Győrbe, Csornára, Bősárkányba dolgozni. Farkas úr kívánsága teljesülhetett. 1969-ben megépült a telek mélységének a közepén , az úttestektől távol az óvoda is. Ekkor egycsoportos volt az intézmény, három dolgozóval. Óvónő (Álló Imréné), dajka (Németh Antalné) és a szakácsnő( Boros Károlyné) alkották a személyzetet. Az épület másik felében  először könyvtár, majd ifjúsági klub működött. 1976-ban megkaptuk ezt az épületrészt is, mert annyi óvodáskorú gyerek volt faluban, hogy két csoportot megtöltöttek. Így indult be a második csoport, és azóta jártak Maglócáról is hozzánk a kisgyerekek. Sajnos az idén a szomszéd községben egy óvodáskorú gyermek sincs.

Két csoportos volt az intézmény 2007. szeptemberéig, lecsökkent a gyermeklétszám, ezért átszervezésre került, s a 2007/2008-as tanévtől megint csak  egy csoporttal működik.

Óvodavezetők:

1969/70 Álló Imréné

1970-1988-ig Marics Alajosné, tagintézményvezető: Strommer Lászlóné.

1989-2008.június 15-ig Tóth Lajosné

2008.Gellén Jánosné

Nagyné Czinder Adrienn

Forrás: Tóth Lajosné

 

Cím: Barbacs József Attila u. 29.
Elnök: Nagyné Czinder Adrienn
Telefonszám: 0696270105
E-mail cím: barbacsovoda@gmail.com
Adószám: 87654321
footer-top